สิ่งที่ทำให้หวั่นไหว

บางคนไม่แน่ใจในการเขียนลักษณะนี้ เพราะมีคนบอกว่า

"ใช้ขีดกลาง แล้วดูไม่ดี"

ไม่ใช้ก็ไม่มีปัญหา ให้ใช้คำตามสะดวก แต่พยายามคงแนวคิดที่เหลือไว้ (components, elements, variants)

"ฉันคิดชื่อ 2 คำไม่ออก"

บาง component อาจจะต้องใช้เพียงคำเดียวเพื่อให้มีความหมายชัดเจน เช่น alert เป็นต้น ในกรณีนี้ให้ลองใส่คำลงท้ายเพื่อให้คนอ่านเข้าใจชัดเจนว่ามันเป็น block-level element:

  • .alert-box
  • .alert-card
  • .alert-block

หรือ inline element:

  • .link-button
  • .link-span