โครงสร้าง CSS

หนึ่ง component ต่อหนึ่งไฟล์

แต่ละ component ให้วางมันไว้ในไฟล์ของตัวเอง

/* css/components/search-form.scss */
.search-form {
 > .button { /* ... */ }
 > .field { /* ... */ }
 > .label { /* ... */ }

 // variants
 &.-small { /* ... */ }
 &.-wide { /* ... */ }
}

Use glob matching

ถ้าใช้ sass-rails และ stylus จะทำให้รวบรวมไฟล์ทั้งหมดได้ง่าย

@import 'components/*';

Avoid over-nesting

ระวังการซ้อนกันมากไป

ไม่ควรให้ซ้อนกันเกิน 1 ชั้น เพื่อป้องกันการซ้อนกันมากเกินไปโดยไม่รู้ตัว

/* ✗ Avoid: 3 levels of nesting */
.image-frame {
 > .description {
  /* ... */

  > .icon {
   /* ... */
  }
 }
}

/* ✓ Better: 2 levels */
.image-frame {
 > .description { /* ... */ }
 > .description > .icon { /* ... */ }
}